Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje Miletosaudiniai.lt (toliau – “e-parduotuvė”).

 

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

2.1 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e-parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Miletosaudiniai.lt taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Užsakyti”.

2.2 Atsiųstas užsakymas el. paštu yra išankstinė sąskaita, pagal kurią atliekamas apmokėjimas.

 

3. Pirkėjo teisės

3.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2 Vartotojas turi teisę nepatirdamas papildomų išlaidų ir nenurodydamas priežasties atsisakyti internetu sudarytos sutarties per 14 dienų ir grąžinti prekę, net jei ją įsigijo su nuolaida ar išpardavimo metu (CK 6.22810 str. 2 d. numatytos išimtys, kokių sutarčių negalima atsisakyti). Grąžinama prekė turi būti nesugadinta, nenaudota, nepažeistos prekinės išvaizdos. Jei prekiautojas neinformavo vartotojo apie šią jo teisę, vartotojas sutarties gali atsisakyti per 12 mėnesių.

3.3 . Pirkėjas turi galimybę pasinaudoti neteismine skundų ir žalos atlyginimo tvarka, sprendžiant tarp pardavėjo ir vartotojo kilusius ginčus, pagal CK 6.2287str. 16 p.

3.4. Pirkėjas turi teisę kilusius ginčus spręsti Europos Komisijos sukurtoje Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje, kuri suteikia galimybę Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse įsisteigusiems elektroninę prekybą vykdantiems verslininkams ir Lietuvoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse gyvenantiems vartotojams kilusius ginčus spręsti internetu: http://ec.europa.eu/odr/

3.5. Vartotojas, kuriam buvo parduotas nekokybiškas daiktas, pagal Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 7 dalį, savo pasirinkimu turi teisę:

1) reikalauti iš pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą);

2) reikalauti iš pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu;

3) reikalauti iš pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;

4) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą. Tačiau vartotojas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis;

4. Pirkėjas įsipareigoja

4.1 Pirkėjas privalo sumokėti už prekes per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. Jeigu per nustatytą terminą už prekes Pirkėjas neapmoka, jos grąžinamos į sandėlį ir užsakymas anuliuojamas.

4.2 Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3 Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

4.5 Apmokėdamas už prekes banko pavedimu, Pirkėjas nurodo užsakymo numerį.

 

5. Pardavėjo teisės

5.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2 Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.3 Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

5.4. Pardavėjas turi teisę nutraukti arba sustabdyti bet kokią vykstančią akciją arba galiojančią nuolaidą klientui, be išankstinio klientų perspėjimo.

5.5. Pardavėjas gali negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos verslininkui arba kol vartotojas pateikia įrodymą, kad prekės jam yra išsiųstos.

 

6. Pardavėjas įsipareigoja

6.1 Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2 Pristatyti užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu arba atsiimti iš Pardavėjo tiesiogiai.

6.3 Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti jo užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti jam sumokėtus pinigus per 14 dienų;

6.4. Vadovaujantis Civiliniu kodeksu (CK 6.2287str. 10 p.), pardavėjas visais atvejais garantuoja daiktų kokybę (garantija pagal įstatymą). Civilinis kodeksas nustato dviejų rūšių daiktų garantiją – garantiją pagal įstatymą, kuri galioja dvejus metus nuo prekės įsigijimo dienos, ir sutartinę arba komercinę (kokybės) garantiją, kuri laikoma papildoma garantija, suteikiama pardavėjo šalia garantijos pagal įstatymą. Nepaisant to, kokios trukmės prekės kokybės garantija nustatyta pardavėjo, ir ar apskritai pardavėjas suteikia konkretų garantinį terminą parduodamai prekei, pirkėjas visais atvejais į pardavėją dėl atsiradusių prekės trūkumų gali kreiptis per dvejų metų laikotarpį (garantija pagal įstatymą), jei pardavėjas nenustato ilgesnio garantinio termino. Pažymėtina, kad garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo daiktų perdavimo, jeigu sutartis nenumato ko kita.

6.4.1. Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, prekėms suteikiama mažiausiai dvejų metų teisinė garantija. Tai reiškia, kad jei prekė nekokybiška, pardavėjas privalo ją nemokamai pataisyti, pakeisti, o jei nėra tokios galimybės – sumažinti kainą arba grąžinti sumokėtus pinigus. Vartotojas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis).

6.4.2. Pasinaudoti teisine garantija vartotojas gali ir tuomet, jei prekė yra kokybiška, tačiau neatitinka pirkimo metu pardavėjo pateikto reklaminio prekės aprašymo.

6.4.3 Pateikęs reikalavimą dėl teisinės garantijos taikymo, vartotojas turi pateikti prašymą bei prekės įsigijimą patvirtinančius dokumentus.

6.4.5 Nekokybiškos prekės grąžinimo išlaidos tenka pardavėjui. Pardavėjas tokiu atveju neturi teisės išskaičiuoti prekės vertės praradimo mokesčio ar, pakeitęs nekokybišką prekę tinkamos kokybės preke, prašyti, kad vartotojas sumokėtų kainų skirtumą.6.5. Gavęs vartotojo pranešimą apie sutarties atsisakymą, pardavėjas turi per 14 dienų grąžinti vartotojui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant vartotojo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas.

 

7. Prekių pristatymas

7.1 Prekes pristato kurjeris tuo adresu, kurį nurodo Pirkėjas arba į tą savitarnos terminalą, kurį nurodo Pirkėjas, pateikdamas užsakymą.

7.2 Prekes galima atsiimti tiesiai iš Pardavėjo Jurbarke.

 

8. Daiktų grąžinimas

8.1. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis ir LR Vyriausybės nutarimu dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo, 2011m. birželio 11d.  Nr. 697.

8.2. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Pardavėjas nepriima daikto grąžinimui.

8.3. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.

8.4. Prekes grąžina Pirkėjas savo lėšomis, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.

8.5. Dėl skirtingų kompiuterių raiškų, skirtinguose kompiuteriuose prekės spalva gali skirtis nuo matomos nuotraukoje. Tokiu atveju, jei prekė yra grąžinama, pardavėjas nepadengia grąžinimo išlaidų. Grąžinimo išlaidas apmoka gavėjas.

8.6. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintų Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių 14 punkte nustatyta, kad jei pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per 14 dienų nuo ne maisto prekių pardavimo dienos, jei pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti ją analogiška preke.


Jei pardavėjas neturi pakeisti tinkamos prekės, tai pirkėjas turi teisę per 14 dienų grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Kai grąžinama nekokybiška prekė, mes, Miletosaudiniai.lt įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke arba grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus už prekę ir siuntimą. Pinigai grąžinami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą per 14 dienų.

8.6.1. Pirkėjas gali grąžinti nepatikusią prekę, jei ji nebuvo naudojama, yra nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

8.7. Remiantis LR įstatymais, kai pirkėjo netenkina prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės:

audiniai;

megzti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai;

kūdikių drabužėliai;

pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai;

siūti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai;

liemenėlės, juosmenys, korsetai ir panašūs dirbiniai;

patalynės reikmenys (čiužiniai, vatinės antklodės, dygsniuotos pūkinės antklodės, dekoratyvinės pagalvėlės, pufai ir pagalvės);

pagal individualius užsakymus gaminamos prekės (pagal kliento išmatavimus siūtas drabužis, užuolaidos ir pan.).

9. Prekių atsisakymas:

Jeigu norite atšaukti savo užsakymą, kuris jau yra supakuotas, taikome 1 eur pakuotės mokestį, ir grąžiname 1 eur mažesnę sumą (siuntos supakavimui yra panaudojama pakuotė, lipdukas, reklaminis lipdukas, kurie ju nebetiks kitai siuntai ir tokiu būdu yra netausojama gamta).

 

10. Atsakomybė

10.1 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

10.2 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

10.3 Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo e-parduotuvėje esančias nuorodas.

10.4 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

 

11. Informacijos siuntimas

11.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

11.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

 

12. Baigiamosios nuostatos

12.1 Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.

12.2 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

12.3 Draudžiama kopijuoti ir platinti svetainėje esančią medžiagą ar jos dalis bet kokia forma be www.Miletosaudiniai.lt sutikimo.

 

Konsultuojame Jums patogiu būdu, pasikalbėkime!

+370 656 24053

parduotuve@miletosaudiniai.lt

Mūsų parduotuvės darbo laikas:

Darbo dienomis:

Šeštadienis:

Sekmadienis:

nuo 8:00 iki 21:00

nuo 9:00 iki 20:00

nuo 10:00 iki 19:00

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: